Serviceavtale

Varenr.: TDRSA Kategori:

Produktnr.: TDRSA
Serviceavtalen fungerer som en
utvidet garanti, og inkluderer:

All service
Alle deler
Full årlig service

Serviceavtalen er obligatorisk.

Vi anbefaler

Produktinfo

Tilleggsinformasjon

SERVICEAVTALE MED UTVIDET GARANTI FOR TDR DVD/CD REPARASJONSMASKIN

Serviceavtalen er non-profit, og er inntjent ved levering av maskinen.
Avtalen kan endres over tid. Oppdatert versjon fås ved henvendelse til oss.
Utvidet garanti som også gjelder etter at garantitiden er utløpt.
Nedenfor er det beskrevet hva denne utvidete garantien omfatter.
Produktnr.: TDRSA   Serviceavtalen inkluderer:

-Fri support på e-post
-Fri support på telefon
-Nye softwareversjoner
-Innbytterett til nyere modeller, eller annen maskin*
-Årlig gratis servicekontroll**, verdi ca. kr 2.400,- til kr 3.650,-
-Gratis slitedeler, unntatt deler som leveres i konsumpakken
-Gratis servicemateriell, gratis verkstedmateriell, gratis servicetid

**Kontroll av maskinen, utskifting av slitedeler, rens, justering og testing.
Preventivt vedlikehold. Motor og elektroniske deler omfattes ikke av avtalen. Serviceavtalen er non-profit, og som det fremgår av innholdet er den inntjent ved levering av maskinen. *Innbytteretten gjelder fra 6 måneder etter at maskinen er kjøpt. Det blir fratrukket 1/12 av maskinens salgspris pr. påbegynt måned, regnet fra måneden maskinen ble bestilt.

Dette er en obligatorisk og omfattende ”All in One” Serviceavtale, som skal sikre dine interesser som kunde og bruker. Maskiner selges ikke uten denne avtalen.

Serviceavtalen anses som iverksatt ved bestilling/levering av reparasjonsmaskinen. Avtalen gjelder for 3 år, og blir prisjustert og fakturert hver januar måned. Avtalen fornyes ved fakturering dersom den ikke sies opp etter 3 år.

Vennlig hilsen
Bibliotekservice AS

Tlf. 3288 7010
www.bibliotekservice.no
 

Andre produkter

Varen ble lagt i handlekurven