Kurs

Velkommen til Tidemann-kurs! 

Alle våre kurs er tilpasset nye og trenede brukere av Tidemann-biblioteksystem og kan avholdes internt hos kunden med tilpasset opplegg om ønskelig.

Alle som kommer på kurs må ha mottatt en skriftlig kursbekreftelse fra oss, og holdes på siste versjon av Tidemann.

Vi serverer god mat i et hyggelig miljø. Du treffer likesinnede som du kan utveklse erfaringer med.
Ta kontakt oss gjerne på kurs@bibliotekservice.no dersom du har spørsmål.

Velkommen på kurs!

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 2.500,- (MVA-fritt)

Vi går grundig igjennom hvordan du kan registrere din dokumentsamling i Tidemann 4.

Du kan registrere alle typer dokumenter som bøker, cd-plater, cd-rom, videoer m.m.

Vi skal gjøre registreringsarbeidet så effektivt som mulig ved å klippe og lime poster fra Internett. Det som gjenstår etter dette er bokens hylleplassering og eksemplarene med strekkode.

Du vil også lære å registrere serietitler og flerbindsverk på en elegant måte med bruk av elektroniske koblinger i Tidemann.

Rett bok til rett låner til rett tid er en del av bibliotekarens utfordring. Med de muligheter som ligger i Tidemann søk, er du godt rustet til å møte denne utfordringen. Søkestrategier og behandling av trefflister er derfor en sentral del av kurset.

Du får også en innføring i rapportmodulen og utlånsmodulen.

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.

Tidemann Biblioteksystem inneholder en rapportgenerator som på en lett måte lar deg hente ut de data du vil fra systemet. Ønsker du et grundigere innblikk i håndteringen av denne, tilbyr vi egne rapportkurs hvor du lærer å skreddersy rapporter til egne behov!

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Anbefalte videre kurs: Bok 2, Tidsskrift- og Rapportkurs.

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 2.500,- (MVA-fritt)

Dette kurset bygger videre på Bok 1, og vi går her gjennom litt mer avansert bruk av Tidemann.
Vi tar bl.a. for oss:

  • rutinene knyttet til purring, behandling av reserveringer fra publikum, utsendelse av beskjeder til brukere.
  • hvordan man kan gjøre endringer i oppsettet: Opprette nye delbaser, definere nye eierkoder, utlånskategorier m.m.,
  • hvordan gjøre synonymer søkbar, redigere importdefinisjoner m.m.
  • hvordan rydde i katalogdata med sql
  • backup og restore
  • m.m.

Dette er et meget anvendelig kurs for alle brukere av Tidemann, men også IT-bibliotekaren eller den som er systemansvarlig for Tidemann.

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Grunnkurs Tidsskrift

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 2.500,- (MVA-fritt)

Med Tidemann Tidsskrift har du fått et system med gode muligheter for et effektivt tidsskrifthold. Enten du vil ha en førstehåndsinnføring i hvordan du håndterer tidsskrift i Tidemann eller er ute etter mer informasjon om funksjonaliteten i denne delen av programmet, er Grunnkurs Tidsskrift noe for deg.

Dette kurset gir deg en grundig innføring i hvordan du håndterer tidsskriftabonnement.
I løpet av kurset vil du lære og registrere tidsskrifter, opprette abonnement og motta hefter. Videre hvordan du kan adminstrere tidsskrifter i sirkulasjon/e-post m.m.

Tidemann Tidsskrift gir deg også gode mulighet for registrering av tidsskriftartikler. Også dette er noe kurset vil gi deg en innføring i.

Kurset gir deg også en grei innføring i håndtering av rapporter og lister. Tidemann Biblioteksystem inneholder en rapportgenerator som på en lett måte lar deg hente ut de data du vil fra systemet. Ønsker du et grundigere innblikk i håndteringen av denne, tilbyr vi egne rapportkurs hvor du lærer å skreddersy rapporter til egne behov!

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Grunnkurs Rapport

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 2.500,- (MVA-fritt)

Tidemann Biblioteksystem leveres med en egen rapportgenerator. Via Tidemanns modul ‘Rapporter og lister’ kan du benytte deg av de muligheter som ligger i denne rapportgeneratoren. Dette kurset gir deg en grundig innføring i rappportgeneratoren, slik at du blir i stand til å skreddersy dine egne rapporter.

Å kunne utforme sine egne rapporter er svært nyttig. Rapporter fra Tidemann gir deg et godt utgangspunkt for statistisk dokumentasjon vedrørende virksomheten. Rapporter som er godt utformet kan også fungere som en viktig dokumentasjonskilde ovenfor bevilgende myndigheter.

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Få info om neste kurs her:  kurs@bibliotekservice.no.