Kurs

Alle våre kurs holdes sentralt i Drammen, om annet ikke er avtalt. Kursene er  tilpasset siste versjon og er beregnet for nye og trenede brukere av Tidemann-biblioteksystem Kursene kan også, etter avtale, holdes lokalt hos kunden. I slike tilfeller kan vi velge de temaene som passer for kunden.

Alle våre kurs holdes sentralt i Drammen, om annet ikke er avtalt. Kursene er  tilpasset siste versjon og er beregnet for nye og trenede brukere av Tidemann-biblioteksystem Kursene kan også, etter avtale, holdes lokalt hos kunden. I slike tilfeller kan vi velge de temaene som passer for kunden.

Alle som kommer på kurs må ha mottatt en skriftlig kursbekreftelse fra oss, og holdes på siste versjon av Tidemann.

Vi anbefaler at kursdeltakeren tar med egen bærbar PC slik at vi eventuelt også får sjansen til å hjelpe til med en oppgradering og tilpasning av programmet på deres arbeids-PC.

Vi serverer god mat i et hyggelig miljø. Du treffer likesinnede som du kan utveksle erfaringer med.

Ta kontakt oss gjerne på [email protected] dersom du har spørsmål.

Velkommen på kurs!

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 3.000,- (MVA-fritt)

Vi går grundig igjennom hvordan du kan registrere din dokumentsamling i Tidemann 5.

Du kan registrere alle typer dokumenter som bøker, cd-plater, cd-rom, videoer m.m.

I grunnkurset går vi igjennom alle de grunnlegende funksjoner:

 • Bruk av Bokbrønnen og alle muligheter med denne
 • Registrering av dokumenter
 • Legge på eksemplarer
 • Utlån
 • Innlevering
 • Reservering/ventelister
 • En kort gjennomgang av bruken av rapportmodulen
 • Statistikk
 • Eventuelt

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis.

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Anbefalte videre kurs: Videregående kurs, Tidsskrift- og Rapportkurs.

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 3.000,- (MVA-fritt)

Dette kurset bygger videre på Grunnkurset, og vi går her gjennom litt mer avansert bruk av Tidemann 5.
Vi tar bl.a. for oss:

 • rutinene knyttet til purring, behandling av reserveringer fra publikum, utsendelse av beskjeder til brukere.
 • hvordan man kan gjøre endringer i oppsettet: Opprette nye delbaser, definere nye eierkoder, utlånskategorier m.m.,
 • hvordan gjøre synonymer søkbar, redigere importdefinisjoner m.m.
 • hvordan rydde i katalogdata med sql
 • backup og restore
 • m.m.

Dette er et meget anvendelig kurs for alle brukere av Tidemann, men også IT-bibliotekaren eller den som er systemansvarlig for Tidemann.

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Grunnkurs Tidsskrift

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 3.000,- (MVA-fritt)

Med Tidemann Tidsskrift har du fått et system med gode muligheter for et effektivt tidsskrifthold. Enten du vil ha en førstehåndsinnføring i hvordan du håndterer tidsskrift i Tidemann eller er ute etter mer informasjon om funksjonaliteten i denne delen av programmet, er Grunnkurs Tidsskrift noe for deg.

Dette kurset gir deg en grundig innføring i hvordan du håndterer tidsskriftabonnement.
I løpet av kurset vil du lære og registrere tidsskrifter, opprette abonnement og motta hefter. Videre hvordan du kan adminstrere tidsskrifter i sirkulasjon/e-post m.m.

Tidemann Tidsskrift gir deg også gode mulighet for registrering av tidsskriftartikler. Også dette er noe kurset vil gi deg en innføring i.

Kurset gir deg også en grei innføring i håndtering av rapporter og lister. Tidemann Biblioteksystem inneholder en rapportgenerator som på en lett måte lar deg hente ut de data du vil fra systemet. Ønsker du et grundigere innblikk i håndteringen av denne, tilbyr vi egne rapportkurs hvor du lærer å skreddersy rapporter til egne behov!

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Grunnkurs Rapport

Varighet: 1 dag
Pris: Kr. 3.000,- (MVA-fritt)

Tidemann Biblioteksystem leveres med en egen rapportgenerator. Via Tidemanns modul ‘Rapporter og lister’ kan du benytte deg av de muligheter som ligger i denne rapportgeneratoren. Dette kurset gir deg en grundig innføring i rappportgeneratoren, slik at du blir i stand til å skreddersy dine egne rapporter.

Å kunne utforme sine egne rapporter er svært nyttig. Rapporter fra Tidemann gir deg et godt utgangspunkt for statistisk dokumentasjon vedrørende virksomheten. Rapporter som er godt utformet kan også fungere som en viktig dokumentasjonskilde ovenfor bevilgende myndigheter.

Avbestilling: Dersom du melder deg av et kurs, må dette gjøres innen 7 dager før kursstart. Avbestilling 4-6 dager før kursdato belastes 50% av kursavgiften. Avbestilling mindre enn 4 dager før kursdato belastes med 100% kursavgift.

Fjernlånskurs (NCIP)

I dette kurset går vi igjennom hele rutinen for hvordan dere låner inn bøker fra andre bibliotek og hvordan dere behandler forespørsler fra andre bibliotek hos dere.

For at dere skal kunne bruke fjernlånsmodulen må dere være registrert i Nasjonalbibliotekets ‘base bibliotek

Tidemann er det eneste biblioteksystemet som har integrert selve fjernlånsmodulen i Tidemann klienten som dere til daglig jobber med. En meget god modul som følger NCIP-standarden.

Varen ble lagt i handlekurven