Vilkår og betingelser

Vi tar forbehold om alle typer feil i nettbutikken.

Alle lagerførte varer pakkes normalt samme dag som bestilling mottas, og sendes samme eller neste arbeidsdag. De fleste av våre produkter er standard lagervare, men vi selvsagt gå tom for en artikkel. Møbler og Zeutschel bokscannere er bestillingsvare, og er gjenstand for våre leverandørers leveringstid.
Bestillinger med en vareverdi under kr 500,- ekskl. mva. får et gebyr på kr 250,-.
Dette kan unngås ved at du f.eks. bestiller andre ting du trenger i nær fremtid.

Alle priser er ekskl. emballasje, frakt og MVA. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Produkter, priser, spesifikasjoner og utførelser  kan endres uten varsel. Enkelte produkter leveres i ulike utførelser og farger. Ved uspesifisert bestilling, leveres standard eller mest solgte versjon. Tidligere leverte produkter kan ha blitt endret over tid selv om de har samme varenummer og varenavn som før. Vi tar forbehold om åpenbar feilprising. Tilbudspriser og varer på salg gjelder så langt lageret rekker. Bibliotekservice AS selger og sender ikke varer til Svalbard.

Bibliotekservice AS selger ikke varer til privatpersoner, med unntak av CZUR bokscannere, og mot forskuddsbetaling. Det gis bare support på produkter med gyldig serviceavtale. Alt salg er business to business. Det gis ingen garanti på noen produkter. Kreditt til nye kunder gis etter godkjennelse, sekundært mot forhåndsbetaling. Skriftlige tilbud gjelder i maksimum 60 dager, dersom ikke annen frist er skrevet i tilbudet. Noen produkter selges i minstepakninger, sjekk derfor om oppgitt pris er pris er pr. stk eller pr. pakning. Alle leveranser går til kundens ytterdør. Innbæring og montering mot tillegg og etter forhåndsavtale.

Møbler
Møbler leveres både ferdigmontert og umontert, kontakt oss for informasjon. Frakt fra fabrikk i Sverige kommer i tillegg. Emballasje kommer i tillegg til frakt. Møbler leveres til ytterdør, mottaker overtar ansvaret der og må besørge videre transport og plassering selv. Utpakningsskader erstattes ikke. Møblenes utførelse kan endres over tid. Samme møbel bestilt tidligere, kan ha blitt endret siden sist du bestilte. Møbler du får i samme leveranse, kan ha ulike sjatteringer i utførelsen. Dersom kjøper ikke spesifiserer utførelse eller gir nærmere informasjon, leveres standard utførelse.

Undersøkelsesplikt
 Mottager kontrollere mottatte varer og anmerke skader på fraktdokument/kvitteringsliste før det signeres for mottak av godset. Bevisbyrden for reklamasjonen påhviler mottager av godset, og er en sak mellom kunden og transportør. Dersom emballasjen er hel, og innholdet er skadet, må transportør straks kontaktes for inspeksjon av skaden. Skadet gods må ikke returneres til Bibliotekservice AS før transportør har godkjent skaden og påtatt seg ansvaret. Generelt: Transportør må erkjenne transportskade skriftlig. Ikke signer for varemottak før det er foretatt en grundig inspeksjon av sendingen. Skader eller mangler må også straks, og senest innen 7 arbeidsdager etter mottak av varer, meldes til Bibliotekservice AS, og må dokumenteres med bilder. Etter 7 dager er Bibliotekservice AS fri for ansvar.

Dersom ny vare bestilles fra Bibliotekservice AS, vil denne faktureres som et nytt salg. Evt. erstatninger refunderes i h.h.t. speditørens tariffer for erstatning, og kun når denne har godkjent skaden i h.h.t. ovennevnte prosedyre. Møbler har leveringstid. Produkter som er skadet eller har mangler, må returneres til Bibliotekservice AS før nytt produkt ev. kan leveres. Bibliotekservice AS betaler frakten. Dette gjelder ikke møbler og bokscannere.

Kjøper plikter å motta bestilte varer på hverdager mellom klokken 08.00 og klokken 16.00. Sekundært oppgi når varene kan mottas. Alle varer leveres i utgangspunktet med Schenker AS.

Bibliotekservice AS tar forbehold om feil i nettbutikken. Betaling pr. 30 dager for faste kunder. Tillegg for evt. miljøavgifter og bruk av spesialemballasje. Retur av varer aksepteres unntaksvis, og evt. etter avtale. Returgebyr på 20% av varens salgsverdi og frakt trekkes fra. Minimum kr 500,- ekskl. mva. Ellers i hht. norsk lov.

Force Majoure

Bibliotekservice AS forbeholder seg retten til å stanse levering av produkter og deler, som følge av: Leveringsstans av produkter og deler fra fabrikkene, End of Life/utgåtte produkter, produktendringer og andre forhold som gjør at Bibliotekservice AS ikke kan levere oppgitte produkter.

Produkter som vises i våre kataloger og nettbutikk, kan ha endret pris, spesifikasjoner eller ha gått ut av produksjon uten at Bibliotekservice AS kan lastes for dette, der produsent ikke har informert Bibliotekservice AS om dette. Dette omfatter også bestilte, men ikke leverte varer, og der leveringsstans etc. plutselig inntreffer. I Juli måned utføres ingen support-, service- og monteringsoppdrag.

Bibliotekservice AS er medlem av godkjent norsk returordning for elektronisk avfall, gjennom Norsirk AS.

Produkter som skal sendes til oss, f.eks. for service, må sendes i originalemballasjen. Denne må altså oppbevares, og kun denne må benyttes ved frakt til oss eller vårt serviceverksted. Dette er senders ansvar. Sekundært må produktet emballeres så godt at det ikke skades under transporten. Sendinger til Bibliotekservice AS betales uansett årsak av kunden. Bibliotekservice AS henter ikke oppkravspakker. Speditørene erstatter ikke skadet og dårlig emballert gods, og dette er ev. en sak mellom kunden og valgt transportør.

Alle bestillinger må gå gjennom nettbutikken eller vie epost til: [email protected], for å unngå feil og misforståelser.

Men ring oss gjerne først! Vi hjelper deg med dine spørsmål.

Varen ble lagt i handlekurven