Vilkår og betingelser

Vi tar forbehold om alle typer feil i fbm. lansering av ny nettbutikk.

Alle lagerførte varer pakkes normalt samme dag som bestilling mottas, og sendes samme eller neste arbeidsdag. De fleste av våre produkter er standard lagervare. Ikke lagerførte varer er gjenstand for vår leverandørs leveringstid.

Alle priser er ekskl. emballasje, frakt og MVA. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Produkter, priser, spesifikasjoner og utførelser  kan endres uten varsel. Enkelte produkter leveres i ulike utførelser og farger. Ved uspesifisert bestilling, leveres standard eller mest solgte versjon. Tidligere leverte produkter kan ha blitt endret over tid selv om de har samme varenummer og varenavn som før. Vi tar forbehold om åpenbar feilprising. Tilbudspriser og varer på salg gjelder så langt lageret rekker.

Bibliotekservice AS selger ikke varer til privatpersoner. Det gis bare support på produkter med gyldig serviceavtale. Garantitiden på alle produkter er 12 måneder fra datoen som inntreffer først, av hhv. fakturadato og leveringsdato, sistnevnte er definert som datoen som fraktbrevet er utstedt på. Kreditt til nye kunder gis etter godkjennelse. Sekundært mot forhåndsbetaling. Skriftlige tilbud gjelder i maksimum 60 dager, dersom ikke annen frist er skrevet i tilbudet. Noen produkter selges i minstepakninger, oppgitt pris er alltid pris pr. stk, ikke pr. pakning. Alle leveranser til kundens ytterdør. Innbæring og montering mot tillegg og etter forhåndsavtale.

Møbler

Møbler leveres både ferdigmontert og umontert, kontakt oss for informasjon. Frakt fra fabrikk i Sverige kommer i tillegg. Emballasje kommer i tillegg til frakt. Møbler leveres til ytterdør, mottaker overtar ansvaret der og må besørge videre transport og plassering selv. Utpakningsskader erstattes ikke. Møblenes utførelse kan endres over tid. Samme møbel bestilt tidligere, kan ha blitt endret siden sist du bestilte. Møbler du får i samme leveranse, kan ha ulike sjatteringer i utførelsen. Dersom kjøper ikke spesifiserer utførelse eller gir nærmere informasjon, leveres standard utførelse.

Undersøkelsesplikt:  Mottager må derfor kontrollere godset og anmerke skader på fraktdokument/kvitteringsliste før det signeres for mottak av godset. Bevisbyrden for reklamasjonen påhviler mottager av godset, og er en sak mellom kunden og transportør. Dersom emballasjen er hel, og innholdet er skadet, må transportør straks kontaktes for inspeksjon av skaden. Skadet gods må ikke returneres til Bibliotekservice AS før transportør har godkjent skaden og påtatt seg ansvaret. Generelt: Transportør må erkjenne transportskade skriftlig. Ikke signer for varemottak før det er foretatt en grundig inspeksjon av sendingen. Skader eller mangler må også straks, og senest innen 7 arbeidsdager etter mottak av varer, meldes til Bibliotekservice AS, og må dokumenteres med bilder. Etter 7 dager er Bibliotekservice AS fri for ansvar.

Dersom ny vare bestilles fra Bibliotekservice AS, vil denne faktureres som et nytt salg. Evt. erstatninger refunderes i h.h.t. speditørens tariffer for erstatning, og kun når denne har godkjent skaden i h.h.t. ovennevnte prosedyre. Møbler har leveringstid. Produkter som er skadet eller har mangler, må returneres til Bibliotekservice AS før nytt produkt ev. kan leveres. Bibliotekservice AS betaler frakten.

Kjøper plikter å motta bestilte varer på hverdager mellom klokken 08.00 og klokken 16.00. Sekundært oppgi når varene kan mottas. Alle varer leveres i utgangspunktet med Schenker AS.

Bibliotekservice AS tar forbehold om feil i nettbutikken. Betaling pr. 20 dager. Tillegg for evt. miljøavgifter og bruk av spesialemballasje. Retur av varer aksepteres unntaksvis, og evt. etter avtale. Returgebyr på 20% av varens salgsverdi og frakt trekkes fra. Minimum kr 350,- ekskl. mva. Ellers i hht. norsk lov.
Sendinger til Svalbard får et tillegg på minimum kr  500 – 1.000,- for behandling av eksportdokumentasjon, mm.

Force Majoure

Bibliotekservice AS forbeholder seg retten til å stanse levering av produkter og deler, som følge av: Leveringsstans av produkter og deler fra fabrikkene, End of Life/utgåtte produkter, produktendringer og andre forhold som gjør at Bibliotekservice AS ikke kan levere oppgitte produkter.

Produkter som vises i våre kataloger og nettbutikk, kan ha endret pris, spesifikasjoner eller ha gått ut av produksjon uten at Bibliotekservice AS kan lastes for dette, der produsent ikke har informert Bibliotekservice AS om dette. Dette omfatter også bestilte, men ikke leverte varer, og der leveringsstans etc. plutselig inntreffer. I Juli måned utføres ingen service- og monteringsoppdrag.

Bibliotekservice AS er medlem av godkjent norsk returordning for elektronisk avfall, gjennom: www.eurovironment.no

Produkter som skal sendes til oss, f.eks. for service, må sendes i originalemballasjen. Denne må altså oppbevares, og kun denne må benyttes ved frakt til oss eller vårt serviceverksted. Dette er senders ansvar. Sendinger til Bibliotekservice AS betales uansett årsak av kunden. Bibliotekservice AS henter ikke oppkravspakker. Speditørene erstatter ikke skadet og dårlig emballert gods.

Vi oppfordrer deg til å sende oss skriftlig bestilling via e-post, eller bruke vår Nettbutikk, for å unngå feil ved ekspedering av varene.

Men ring oss gjerne først! Vi hjelper deg med dine spørsmål.